Fonduri europene

Fonduri structurale - informatii generale Pogramul Operational Regional (POR) Programul Operational Sectorial - Cresterea Competivitatii economice(POS-CCE) Programul Operational Sectorial Mediu (POS - Mediu) Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Programul Operational Sectorial Transport - POS-T Programul Operational Asistenta Tehnica Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative ( POS DCA)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - PREZENTARE GENERALA

Axa 1: Ameliorarea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

Masuri

Ajutorul in favoarea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier se refera la:

 1. Masuri menite sa amelioreze cunostintele si sa consolideze potentialul uman, prin: a) Formare profesionala si actiuni de informare, inclusiv in ceea ce priveste difuzarea cunostintelor stiintifice si a practicilor inovatoare pentru persoanele active in sectorul agricol, alimentar si forestier;
  b) Instalarea tinerilor agricultori;
  c) Pensionarea anticipata a agricultorilor si a lucratorilor agricoli;
  d) Utilizarea serviciilor de consiliere de catre agricultori si silvicultori;
  e) Instituirea unor servicii de ajutor pentru gestionarea agricola, pentru inlocuirea in exploatatie si de consiliere agricola, precum si a unor servicii de consiliere in sectorul forestier;
 2. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic, precum si sa promoveze inovatia, prin:
  a) Modernizarea exploatatiilor agricole;
  b) Ameliorarea valorii economice a padurilor;
  c) Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere;
  d) Cooperarea pentru realizarea de noi produse, procedee si tehnologii in sectorul agricol, alimentar si forestier;
  e) Ameliorarea si dezvoltarea infrastructurilor necesare evolutiei si adaptarii sectoarelor agricol si forestier;
  f) Reconstituirea potentialului de productie agricola afectat de catastrofe naturale si instituirea unor masuri de prevenire corespunzatoare;
 3. Masuri menite sa amelioreze calitatea productiei si a produselor:
  a) Ajutand agricultorii sa se adapteze la standardele impuse, bazate pe legislatia comunitara;
  b) Incurajand agricultorii sa participe la sistemele de calitate alimentara;
  c) Sprijinind grupurile de producatori in activitatile lor de informare si promovare pentru produsele care fac obiectul unor sisteme de calitate alimentara;

Axa 2: Amelioararea mediului si a spatiului rural

Masuri

Ajutorul prevazut in prezenta sectiune se refera la:

 1. Masurile axate pe utilizarea durabila a terenurilor agricole, gratie:
  a) Platilor destinate agricultorilor din zonele montane care urmaresc sa compenseze handicapurile naturale;
  b) Platilor destinate agricultorilor din zonele care prezinta handicapuri, altele decat zonele montane;
  c) Platilor Natura 2000 si platilor aferente Directivei 2000/60/CE;
  d) Platilor pentru agromediu;
  e) Platilor in favoarea bunastarii animalelor;
  f) Inui ajutor pentru investitiile neproductive;
 2. Masurile axate pe utilizarea durabila a terenurilor forestiere, gratie:
  a) Unui ajutor pentru prima impadurire a terenurilor agricole;
  b) Unui ajutor pentru prima instalare a sistemelor agroforestiere pe terenuri agricole;
  c) Unui ajutor pentru prima impadurire a terenurilor neagricole;
  d) Platilor Natura 2000;
  e) Platilor pentru silvo-mediu;
  f) Unui ajutor pentru reconstituirea potentialului forestier si adoptarea unor masuri de prevenire;
  g) Unui ajutor pentru investitiile neproductive.

Axa 3: Calitatea vietii in mediul rural si diversificarea economiei rurale

 1. Masuri menite sa diversifice economia rurala, in special:
  a) Diversificarea spre activitati neagricole;
  b) Ajutorul pentru infiintarea si dezvoltarea microintreprinderilor, in scopul promovarii spiritului antreprenorial si consolidarii tesutului economic;
  c) Promovarea activitatilor turistice;
 2. Masuri menite sa amelioreze calitatea vietii in mediul rural, in special:
  a) Servicii de baza pentru economie si pentru populatia rurala;
  b) Renovarea si dezvoltarea satelor;
  c) Conservarea si punerea in valoare a patrimoniului rural;
 3. O masura menita sa asigure formarea si informarea agentilor economici din domeniile care intra sub incidenta axei 3;

Axa 4: Leader

Abordarea Leader cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

 • Strategii locale de dezvoltare pe zone, concepute pentru zone rurale clar definite la nivel subregional;
 • Parteneriate public-privat la nivel local, denumite in continuare "grupuri de actiune locala";
 • O abordare ascendenta cu o putere decizionala pentru grupurile de actiune locala in ceea ce priveste elaborarea si punerea in aplicare a unor strategii locale de dezvoltare;
 • O conceptie si o punere in aplicare multisectoriale ale strategiei, bazate pe interactiunea dintre agentii si proiectele din diverse sectoare ale economiei locale;
 • Punerea in aplicare a unor abordari inovatoare;
 • Punerea in aplicare a unor proiecte de cooperare;
 • Interconectarea parteneriatelor locale.
 • Ajutorul acordat in cadrul axei Leader are ca obiect:

  1. Punerea in aplicare a strategiilor locale de dezvoltare, in scopul realizarii obiectivelor a cel putin uneia dintre celelalte trei axe definite la sectiunile 1, 2 si 3;
  2. Punerea in aplicare a proiectelor de cooperare pentru realizarea obiectivelor mentionate la punctul 1;
  3. Functionarea grupului de actiune locala, dobandirea de competente, precum si actiuni de animare pe teritoriu.


  `
  Parteneri