Fonduri europene

Fonduri structurale - informatii generale Pogramul Operational Regional (POR) Programul Operational Sectorial - Cresterea Competivitatii economice(POS-CCE) Programul Operational Sectorial Mediu (POS - Mediu) Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Programul Operational Sectorial Transport - POS-T Programul Operational Asistenta Tehnica Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative ( POS DCA)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL - Dezvoltarea Resurselor Umane - PREZENTARE GENERALA

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin conectarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare a 1.650.000 de persoane pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva.

Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate astfel:

Axa 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Domenii de interventie:

 1. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate;
 2. Invatamant superior de calitate;
 3. Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare;
 4. Calitate in FPC;
 5. Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii

Axa 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Domenii de interventie:

 1. Tranzitia de la scoala la viata activa;
 2. Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii;
 3. Acces si participare la formare profesionala continua.

Axa 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

Domenii de interventie:

 1. Promovarea culturii antreprenoriale;
 2. Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii;
 3. Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila.

Axa 4: Modernizarea serviciului public de ocupare (SPO)

Domenii de interventie:

 1. Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare;
 2. Formarea personalului propriu SPO;

Axa 5: Promovarea masurilor active de ocupare

Domenii de interventie:

 1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

Axa 6: Promovarea incluziunii sociale

Domenii de interventie:

 1. Dezvoltarea economiei sociale;
 2. Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii;
 3. Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii;
 4. Initiative trans-nationale pe piata inclusiva a muncii.

Axa 7: Asistenta tehnica

Domenii de interventie:

 1. Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POSDRU;
 2. Sprijin pentru comunicare si promovarea POSDRU


`
Parteneri