Fonduri europene

Fonduri structurale - informatii generale Pogramul Operational Regional (POR) Programul Operational Sectorial - Cresterea Competivitatii economice(POS-CCE) Programul Operational Sectorial Mediu (POS - Mediu) Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Programul Operational Sectorial Transport - POS-T Programul Operational Asistenta Tehnica Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative ( POS DCA)

Finantari nerambursabile – prezentare

Fonduri structurale - informatii generale

urmatoarea

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. In perioada 2007-2013 sunt planificate urmatoarele fonduri structurale

F.E.D.R.
Fondul European de Dezvoltare Regionala este creat in scopul redresarii principalelor dezechilibre regionale din Uniunea Europeana. Astfel, FEDER ajuta la micsorarea diferentei intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni si la recuperarea decalajului de catre regiunile mai putin favorizate, atat zonele rurale si urbane, zonele industriale in declin, precum si regiunile afectate de un handicap geografic sau natural, precum regiunile insulare si zonele muntoase, zonele cu densitate mica a populatiei si regiunile de frontiera. F.E.D.R. Actioneaza in scopul indeplinirii urmatoarelor obiective

A) Convergenta

Pentru obiectivul "convergenta", FEDER isi concentreaza interventia asupra sustinerii dezvoltarii economice si a ocuparii fortei de munca

 1. Cercetarea si dezvoltarea tehnologica(CDT). Ajutorul pentru CDT, in special in IMM-uri, si pentru transferul de tehnologii; imbunatatirea relatiilor intre IMM-uri, pe de o parte, si invatamantul superior, institutiile de cercetare si centrele de cercetare si de tehnologie, pe de alta parte; dezvoltarea retelelor de intreprinderi;
 2. Societatea informationala, inclusiv elaborarea unei infrastructuri de comunicatii electrice, de servicii si aplicatii, imbunatatirea accesului la serviciile publice on-line si dezvoltarea lor; si Initiativele locale in materie de dezvoltare si ajutorul pentru structurile care furnizeaza servicii de proximitate pentru a crea noi locuri de munca
 3. Mediul:investitiile legate de aprovizionarea cu apa, gestiunea deseurilor si a apei; tratarea apelor uzate si calitatea aerului; prevenirea controlul si combatarea desertificarii prevenirea si controlul al poluarii; combaterea efectelor schimbarilor climatice; reabilitarea mediului fizic, inclusiv locuri si terenuri contaminate; Promovarea biodiversitatii si protectia naturii, ajutorul pentru IMM-uri cu scopul de a promova planuri de productie durabile prin punerea in aplicare a sistemelor de gestiune a mediului rentabile si prin adoptarea si utilizarea de tehnologii de prevenire a poluarii;
 4. Prevenirea riscurilor, inclusiv elaborarea si punerea in aplicare a planurilor care urmaresc prevenirea si gestiunea riscurilor naturale si tehnologice;
 5. Turismul, inclusiv promovarea resurselor naturale; protectia si valorificarea patrimoniului natural; Imbunatatirea ofertei de servicii turistice.
 6. Investitiile culturale, - protectia, promovarea si pastrarea patrimoniului cultural; infrastructuri culturale;
 7. Investitiile in transporturi, imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu reteaua RTE-T; strategiile integrate de promovare a transporturilor proprii
 8. Investitiile legate de energie, inclusiv in imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la consolidarea securitatii aprovizionarii, integrarea preocuparilor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea energiilor regenerabile;
 9. Investitiile in educatie, in special a formarii profesionale
 10. Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale

B) Competitivitatea regionala si ocuparea fortei de munca

 1. Inovatia si economia cunoasterii, in special prin crearea si consolidarea unor economii regionale eficiente ale inovatiei si a unor relatii generalizate intre sectoarele privat si public, universitatile si centrele tehnologice, tinand seama de necesitatile locale, in special;
 2. Imbunatatirea capacitatilor regionale de CDT si de inovatie, prin promovarea CDT industriale, a IMM-urilor si a transferului de tehnologie; prin dezvoltarea previziunii tehnologice si printr-o sustinere in favoarea colaborarii intre intreprinderile si politicile comune in materie de CDT si de inovatie;
 3. Stimularea inovatiei si a spiritului de intreprindere in toate sectoarele economiei regionale si locale printr-o sustinere in favoarea comercializarii de produse, de procese si de servicii noi sau imbunatatite de IMM-uri; printr-o sustinere in favoarea retelelor si grupurilor de intreprinderi; prin imbunatatirea accesului IMM-urilor la finantari; prin promovarea retelelor de cooperare intre intreprinderi si institutiile de invatamant superior si de cercetare corespunzatoare; printr-un acces mai usor pentru IMM-uri la serviciile de asistenta pentru intreprinderi, precum si printr-o sustinere in favoarea integrarii de tehnologii mai adecvate si inovatoare in IMM-uri;
 4. Promovarea spiritului de intreprindere, prin facilitarea exploatarii economice a noilor idei si incurajarea crearii de noi intreprinderi.
 5. Crearea de instrumente de inginerie financiara si de pepiniere propice capacitatii de dezvoltare tehnologica si de cercetare a IMM-urilor si incurajarii spiritului de intreprindere si a formarii de noi intreprinderi, in special IMM-uri care utilizeaza intensiv informatiile disponibile;
 6. Mediul si prevenirea riscurilor
 7. Incurajarea investitiilor pentru reabilitarea mediului fizic,
 8. Promovarea dezvoltarii infrastructurilor legate de biodiversitate si a investitiilor in siturile Natura 2000
 9. Stimularea eficientei energetice si a productiei de energii regenerabile si dezvoltarea de sisteme eficiente de gestiune a energiei;
 10. Promovarea transporturilor publice
 11. Elaborarea de planuri si de masuri de prevenire si de gestiune a riscurilor naturale si tehnologice;
 12. Protectia si valorificarea patrimoniului natural si cultural si promovarea resurselor naturale si culturale pentru dezvoltarea turismului
 13. Accesul la serviciile de transport si de telecomunicatii de interes economic general, in special:
 14. Consolidarea resurselor secundare de transport prin imbunatatirea legaturilor cu retelele transeuropene de transport (RTE-T), cu centrele feroviare, aeroporturi si porturi regionale sau cu platforme multimodale
 15. Incurajarea accesului la TIC prin intermediul IMM-urilor, a adoptarii acestor tehnologii si a utilizarii lor eficiente, prin sustinerea accesului la retele; a stabilirii de puncte de acces publice la Internet; a echiparii si a dezvoltarii de servicii si de aplicatii, in special cu realizarea de planuri de actiune pentru intreprinderile foarte mici si intreprinderile artizanale.

urmatoarea


Parteneri