Fonduri europene

Fonduri structurale - informatii generale Pogramul Operational Regional (POR) Programul Operational Sectorial - Cresterea Competivitatii economice(POS-CCE) Programul Operational Sectorial Mediu (POS - Mediu) Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Programul Operational Sectorial Transport - POS-T Programul Operational Asistenta Tehnica Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative ( POS DCA)

PROGRAMUL OPERATIONAL Asistenta Tehnica- PREZENTARE GENERALA

Obiectivul global al Programului Operational de Asistenta Tehnica este acela de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si implementare corecta, eficienta, eficace si transparenta a instrumentelor structurale in Romania.

Axa 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor

Domenii de interventie:
 1. Sprijin in procesul de gestionare si implementare a instrumentelor structurale
 2. Support pentru Evaluare
 3. Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor
 4. Functionarea autoritatii de management pentru PO AT, a DCMIS, si a autoritatilor de certificare si audit.

Axa 2: Dezvoltari viitoare si sprijin pentru functionarea Sistemului Informatic Unic de Management

Domenii de interventie:

 1. Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei digitale;
 2. Functionarea Unitatii SMIS si coordonarea retelei;
 3. Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori si comunicarea cu privire la SMIS;
 4. Furnizarea de bunuri si servicii.

Axa 3: Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale

Domenii de interventie:

 1. Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei;
 2. Operarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale
 3. .


`
Parteneri