Fonduri europene

Fonduri structurale - informatii generale Pogramul Operational Regional (POR) Programul Operational Sectorial - Cresterea Competivitatii economice(POS-CCE) Programul Operational Sectorial Mediu (POS - Mediu) Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Programul Operational Sectorial Transport - POS-T Programul Operational Asistenta Tehnica Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative ( POS DCA)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL (Cresrterea Competivitatii Economice) - PREZENTARE GENERALA

Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 - 2013 - Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere

Obiectivul general al POS CCE este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE. Tinta este o crestere medie anuala a productivitatii de cca. 5,5 % pana in 2015. Aceasta va permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE

Obiective specifice:

 1. Consolidarea si dezvoltarea in accord cu principiile dezvoltarii durabile a sectorului productive. Elementul cheie al acestui obiectiv specific este sprijinirea modernizarii si inovarii intreprinderilor existente si crearea unora noi, in special IMM-uri in sectoarele productive si al serviciilor pentru afaceri.
 2. Valorificarea si calificarea echipamentelor de productie largirea bazei de productie, inovarea proceselor de productie si a echipamentelor si sprijinirea adoptarii standardelor internationale conduc la cresterea gamei de produse. De asemenea, cresterea ofertei de consultanta specializata si sprijinul internationalizarii contribuie la procesul de crestere a cotei de piata. Constituirea unui mediu favorabil dezvoltarii intreprinderilor. Elementul cheie al acestui obiectiv specific este crearea unui cadru favorabil dezvoltarii antreprenoriatului prin reducerea constrangerilor in domeniile de esec ale pietei - acces la finantare, instrumente financiare, accesul la infrastructurile si serviciile de afaceri - pentru crearea de noi intreprinderi si pentru dezvoltarea celor existente.
 3. Realizarea acestor doua obiective poate fi cuantificata prin "cresterea contributiei IMM la PIB" cu 20% in 2015. Cresterea capacitatii C&D si stimularea cooperarii intre institutii de CDI si sectorul productiv. Elementele cheie ale acestui obiectiv specific constau in finantarea proiectelor de CD, care va genera rezultate aplicabile direct in economie, modernizarea si dezvoltarea capacitatii si infrastructurii CDI, cresterea calitatii si diversificarea ofertei de servicii inovative si stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv.
 4. Realizarea acestui obiectiv va contribui la cresterea valorii cheltuielilor totale de CD (GERD) pana la 3% din PIB in 2015. Valorificarea potentialului TIC si aplicarea acestuia in sectorul public si cel privat. Elementele cheie sunt exploatarea resurselor umane calificate si de know how si imbunatatirea infrastructurii in special in zonele de esec ale pietei. Scopul este acela de promovare a introducerii inovarii in sectorul productiv, in procesele administrative, in viata cotidiana si de dezvoltarea a pietei pentru o noua generatie de produse si servicii. Tinta este de crestere a penetrarii serviciilor de Internet de la 52% in 2003 la 70% in 2015.
 5. Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic. Elementele cheie sunt: reducerea intensitatii energetice prin implementarea in sectorul energetic a unor tehnologii noi cu randament ridicat, cresterea eficientei energetice pe tot ciclul si cresterea ponderii energiei din surse regenerabile.

Axa 1: Un sistem inovativ de productie

Obiective:

Domenii de interventie:

 1. Investitii in domeniul productiv in accord cu principiile dezvoltarii durabile a mediului si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special a IMM;
 2. Acces la finantare pentru IMM-uri;
 3. Dezvoltarea sustenabila a antreprenoriatului.

Axa 2: Cercetarea, dezvoltarea tehnologica si inovarea pentru competitivitate

Obiectiv:

Domenii majore de interventie:

 1. CD in parteneriat intre universitati/institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi (industrie) in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie;
 2. Investitii in infrastructura de CDI si in capacitatea administrativa corelata;
 3. Accesul intreprinderilor la activitati de CDI.

Axa 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public (Capitolul 7 - Programul Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE))

Obiectiv:

Domenii majore de interventie:

 1. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei;
 2. Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice moderne;
 3. Dezvoltarea economiei.

Axa 4: Cresterea eficientei energetice si nivelul de securitate al alimentarii cu energie, in contextul combaterii schimbarii climaterice (Capitolul 7 - Programul Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE))

Reducerea intensitatii energetice primare pentru atingerea tintei nationale (reducere cu 40% fata de 2015) si reducerea gradului de poluare a sectorului energetic.

Domenii majore de interventie:

 1. Energie eficienta si sustenabila (imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic).
 2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie verde.
 3. Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii alimentarii cu energie electrica.

Axa 5: Asistenta Tehnica (Capitolul 7 - Programul Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE))

Obiectiv:

Domenii majore de interventie:

 1. Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS Competitivitate.
 2. Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare IT.


`
Parteneri