Fonduri europene

Fonduri structurale - informatii generale Pogramul Operational Regional (POR) Programul Operational Sectorial - Cresterea Competivitatii economice(POS-CCE) Programul Operational Sectorial Mediu (POS - Mediu) Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Programul Operational Sectorial Transport - POS-T Programul Operational Asistenta Tehnica Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative ( POS DCA)

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL - PREZENTARE GENERALA

POR este unul dintre Programele Operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana, si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Este aplicabil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.

Obiectivul general al POR consta in “sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica”. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate.

Programul Operational Regional acopera sase arii principale, denumite “Axe prioritare”. Fiecare dintre aceste sase axe prioritare tematice este divizata in sectiuni mult mai specifice, denumite Domenii cheie de interventie.

Apelurile pentru propuneri de proiecte vor fi lansate in mod regulat, sub fiecare dintre domeniile cheie de interventie. Cand un Apel pentru propuneri de proiecte a fost lansat, primesc finantare doar proiectele eligibile respectivului domeniu cheie de interventie.

Axe prioritare POR

Fiecare axa prioritara are alocat un buget prestabilit. Axele prioritare ale Programului Operational Regional sunt prezentate mai jos:

Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere (30% din bugetul alocat POR) – Sprijin pentru dezvoltarea oraselor in vederea cresterii calitatii vietii locuitorilor si crearea de noi locuri de munca.

Domenii de interventie:

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana;

1.2 Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban;

1.3 Dezvoltarea unui mediu de afaceri durabil;

1.4 Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale;

Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport (20,35% din bugetul alocat POR) - Sprijin pentru reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane, inclusiv a soselelor de centura.

Domenii de interventie:

2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura.

Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale (15% din bugetul POR) -Sprijin pentru imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale, de sanatate si siguranta publica in situatii de urgenta; modernizarea infrastructurii educationale.

Domenii de interventie:

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate;

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale;

3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie in situatii de urgenta;

3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua;

Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local (17% din bugetul alocat POR) - Finantare pentru dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, reabilitarea centrelor industriale neutilizate; sprijinirea microintreprinderilor.

Domenii de interventie:

4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor;

4.2 Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati;

4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.

Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului (15% din bugetul alocat POR) - Sprijin pentru restaurarea patrimoniului cultural-istoric, modernizarea infrastructurii turistice; imbunatatirea calitatii infrastructurii din zonele naturale care ar putea atrage turisti.

Domenii de interventie:

5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; crearea si modernizarea infrastructurilor conexe;

5.2 Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic;

5.3 Valorificarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivitatii regiunilor Romaniei ca destinatii turistice.

Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica (2,65% din bugetul alocat POR)-Sprijin pentru implementarea transparenta si eficienta a Programului Operational Regional.

Domenii de interventie:

6.1 Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional;

6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind Programul Operational Regional;`
Parteneri