Fonduri europene

Fonduri structurale - informatii generale Pogramul Operational Regional (POR) Programul Operational Sectorial - Cresterea Competivitatii economice(POS-CCE) Programul Operational Sectorial Mediu (POS - Mediu) Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Programul Operational Sectorial Transport - POS-T Programul Operational Asistenta Tehnica Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative ( POS DCA)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL - Dezvoltarea Capacitatii Administrative - PREZENTARE GENERALA

Obiectiv general este acela de Crestere a eficientei administratiei publice in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

Obiective specifice :

  1. Imbunatatirea managementului ciclului de politici publice;
  2. Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor.

Axa prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice.

Domenii majore de interventie:

  1. Cresterea responsabilizarii administratiei publice prin:
    - Imbunatatirea sistemelor de raportare a performantei;
    - Dezvoltarea unei culturi a evaluarii la nivel central si local.
  2. Imbunatatirea eficacitatii organizationale

Axa prioritara 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe descentralizare.

Domenii majore de interventie:

  1. mbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor

Axa prioritara 3: Asistenta tehnica

Domenii majore de interventie:

  1. Sprijinirea strategiei de comunicare si promovare a PO DCA.


`
Parteneri