Fonduri europene

Fonduri structurale - informatii generale Pogramul Operational Regional (POR) Programul Operational Sectorial - Cresterea Competivitatii economice(POS-CCE) Programul Operational Sectorial Mediu (POS - Mediu) Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Programul Operational Sectorial Transport - POS-T Programul Operational Asistenta Tehnica Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative ( POS DCA)

Finantari nerambursabile – prezentare


Fonduri structurale - informatii generale

anterioara urmatoarea

C) Cooperarea teritoriala europeana

  1. Dezvoltarea de activitati economice, sociale si de mediu transfrontaliere prin intermediul strategiilor comune in favoarea dezvoltarii teritoriale durabile, in special ;
  2. Prin incurajarea spiritului de intreprindere: dezvoltarea IMM-urilor, turismului, culturii si comertului transfrontalier;
  3. Prin incurajarea si imbunatatirea protectiei si gestionarii comune a resurselor naturale si culturale, precum si prin prevenirea riscurilor de mediu si tehnologice;
  4. Prin sustinerea legaturilor intre zonele urbane si zonele rurale;
  5. Prin reducerea izolarii,dezvoltarea retelelor si serviciilor de transport, de informatii si de comunicatii si la retelele si instalatiile transfrontaliere de distributie a apei, de gestiune a deseurilor si de aprovizionare cu energie;
  6. Prin dezvoltarea colaborarii, capacitatilor si utilizarii comune a infrastructurilor, in special in sectoare precum sanatatea, cultura, turismul si educatia

In afara de aceasta, FEDER poate contribui la incurajarea cooperarii administrative si juridice, a integrarii pietelor de munca transfrontaliere, a initiativelor locale pentru ocuparea fortelor de munca, a egalitatii intre barbati si femei si a egalitatii sanselor, a formarii si a insertiei sociale, precum si la partajarea resurselor umane si a infrastructurilor pentru CDT.

``
  1. Instituirea si dezvoltarea cooperarii transnationale,
  2. Inovatia: crearea si dezvoltarea de retele stiintifice si tehnologice si imbunatatirea capacitatilor regionale in materie de CDT si de inovatie.
  3. Mediul: gestiunea apei, a eficacitatii energetice, a prevenirii riscurilor si a activitatilor legate de protectia mediului.
  4. Accesibilitatea: activitati care contribuie la facilitarea accesului la serviciile de transport si de telecomunicatii, precum si la imbunatatirea calitatii lor.

Fondul Social European. FSE contribuie la imbunatatirea ocuparii fortei de munca si a posibilitatilor de angajare In cadrul obiectivelor "convergenta" si "competitivitate regionala si ocupare a fortei de munca", FSE sprijina actiunile statelor membre in urmatoarele prioritati:

- Cresterea capacitatii de adaptare a lucratorilor, a intreprinderilor si sefilor de intreprinderi, incurajand in special:
a) Educatia si formarea profesionala pe parcursul vietii si cresterea investitiilor in resursele umane de catre intreprinderi, in special IMM, si lucratori,
b) Conceperea si diseminarea unor forme inovatoare si mai productive de organizare a muncii, in special a imbunatatirilor din domeniul sanatatii si al sigurantei la locul de munca

- Imbunatatirea accesului la un loc de munca si integrarea pe piata muncii a persoanelor in cautarea unui loc de munca si a persoanelor inactive, prevenirea somajului, in special somajul de lunga durata si somajul in randul tinerilor, incurajand in special:
a) Modernizarea,dezvoltarea institutiilor de pe piata muncii, in special a serviciilor pentru angajare
b) Punerea in aplicare a unor masuri care sa permita identificarea precoce a necesitatilor cu ajutorul planurilor individuale de actiune si a unui sprijin personalizat, de exemplu formarea continua, cautarea locului de munca, reorientarea si mobilitatea, munca independenta si crearea de intreprinderi, in special intreprinderile cooperative,
c) Integrarea si actiuni specifice pentru imbunatatirea accesului la un loc de munca si cresterea participarii durabile si cresterea numarului de femei la angajare
d) Actiuni specifice pentru cresterea participarii emigrantilor la angajare si intensificarea integrarii lor sociale in aceasta maniera, in special prin consiliere, formare lingvistica si validarea competentelor si a calificarilor dobandite;

- Intensificarea asimilarii sociale a persoanelor defavorizate in vederea integrarii lor pe piata locurilor de munca si combaterea tuturor formelor de discriminare pe piata muncii, incurajand in special:
a) Demersurile de insertie pe piata locurilor de munca si de revenire pe piata muncii pentru persoanele defavorizate, precum persoanele confruntate cu excluderea sociala sau cu abandonul scolar precoce, minoritatile, persoanele handicapate, precum si persoanele care asigura serviciile de ajutor pentru persoanele dependente,
b) Acceptarea diversitatii la locul de munca si combaterea discriminarilor in intrarea si cresterea pe piata muncii, in special cu ajutorul campaniilor de sensibilizare, a participarii colectivitatilor locale si a intreprinderilor si promovarea initiativelor locale in domeniul ocuparii fortei de munca;

4. Consolidarea capitalului uman, incurajand in special:
a) Proiectarea si punerea in aplicare a unor reforme ale sistemelor de educatie si de formare profesionala
b) Activitatile de conectare in retea a unitatilor de invatamant superior, a centrelor de cercetare si de tehnologie si a intreprinderilor;
c) Promovarea parteneriatelor, pactelor si initiativelor prin intermediul sistemului de retea dintre partile beneficiare in cauza, precum partenerii sociali si organizatiile neguvernamentale, la nivel national, regional, local si transnational, in scopul realizarii unei mobilizari in favoarea reformelor din domeniul ocuparii fortei de munca si asimilarii pe piata muncii.

anterioara urmatoarea


Parteneri