Fonduri europene

Fonduri structurale - informatii generale Pogramul Operational Regional (POR) Programul Operational Sectorial - Cresterea Competivitatii economice(POS-CCE) Programul Operational Sectorial Mediu (POS - Mediu) Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala Programul Operational Sectorial Transport - POS-T Programul Operational Asistenta Tehnica Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative ( POS DCA)

Finantari nerambursabile – prezentare


Fonduri structurale - informatii generale

anterioara

- Consolidarea capitalului uman, incurajand in special:

a) Proiectarea si punerea in aplicare a unor reforme ale sistemelor de educatie si de formare profesionala

b) Activitatile de conectare in retea a unitatilor de invatamant superior, a centrelor de cercetare si de tehnologie si a intreprinderilor;

c) Promovarea parteneriatelor, pactelor si initiativelor prin intermediul sistemului de retea dintre partile beneficiare in cauza, precum partenerii sociali si organizatiile neguvernamentale, la nivel national, regional, local si transnational, in scopul realizarii unei mobilizari in favoarea reformelor din domeniul ocuparii fortei de munca si asimilarii pe piata muncii.

In cadrul obiectivului "convergenta", FSE sprijina actiuni intreprinse in statele membre in sensul prioritatilor enumerate in continuare:

 1. Cresterea si imbunatatirea investitiilor in capitalul uman, incurajand in special:
  a) Punerea in aplicare a reformelor din sistemele de educatie si de formare profesionala.
  b) Participarea crescuta la educatie si formare profesionala pe parcursul vietii
 2. Dezvoltarea potentialului uman in domeniul cercetarii si inovatiei.
 3. Consolidarea capacitatii institutionale si a eficacitatii administratiilor si serviciilor publice la nivel national, regional si local si, dupa caz, a partenerilor sociali si a organizatiilor neguvernamentale in perspectiva reformelor, prin:
  a) Mecanismele destinate imbunatatirii conceptiei, supravegherii si evaluarii politicilor si programelor.
  b) Dezvoltarea capacitatilor pentru punerea in aplicare a politicilor si programelor din domeniile in cauza
  c) FSE sprijina, de asemenea, actiunile transnationale si interregionale

Fondul de Coeziune
Scopul acestui Fond este acela al intensificarii coeziunii economice si sociale in cadrul Comunitatii, in perspectiva promovarii unei dezvoltari durabile.

Fondul intervine pentru actiuni urmatoarele domenii, respectand un echilibru corect si tinand seama de necesitatile de investitie si de infrastructura specifice fiecarui stat membru beneficiar:

 1. Retelele transeuropene de transport,
 2. Mediul face parte din prioritatile politicii comunitare de protectie a mediului
 3. Echilibrul corect al asistentei se defineste prin parteneriat intre statele membre si Comisie.

Proiecte majore
Prin intermediul acestui fond pot fi finantate si proiectele majore, prin proiect major intelegandu-se proiectul care include un ansamblu de lucrari, activitati sau servicii destinate sa indeplineasca o functie indivizibila cu caracter economic sau tehnic clar, care urmareste obiective identificate clar si al carui cost total depaseste 25 de milioane EUR pentru mediul inconjurator si 50 de milioane EUR pentru alte domenii.

In cazul unor astfel de intiative, Statul Membru sau Autoritatea de Management furnizeaza Comisiei urmatoarele informatii privind proiectele majore:

anterioara`
Parteneri